ကျွနု်ပ်၏အလောင်းအစားသည် အဘယ်ကြောင့် ပျက်ပြယ်အလောင်းအစား ဖြစ်ရသနည်း။

သင်၏အလောင်းအစားသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းပြချက်များ တစ်ခုထက် (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုသော ကြောင့် ပျက်ပြယ်အလောင်းအစား ဖြစ်သွားနိုင်သည်။

  • ပြိုင်ပွဲမစခင် ပွဲစဉ် ဖျက်သိမ်းခြင်း
  • ပြိုင်ပွဲနေရာ အပြောင်းအလဲရှိခြင်း
  • အချိန်သတ်မှတ်ထားသည့် ဂိမ်းကိုစတင်ပြီးမှ အလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်း (တိုက်ရိုက်လောင်းကစားခြင်း မပါဝင်ပါ။)
  • ပွဲစဉ်အတွက် ဖော်ပြသော သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းခြင်း ( ဥပမာ- ကစားမည့်အသင်း၏ ပါဝင်ကစားသူ၊ အသင်းသားများ (သို့မဟုတ်) အလေးသာမှုများ/ဈေးနှုန်း)
  • အလေးသာမှုများကို တွက်ချက်ရန် မှားယွင်းသည့် သတင်းအချက်အလက် သုံးမိခြင်း
  • SBOBET၏စနစ်သည် အမှားအယွင်းဖြင့် အလောင်းအစားအား လက်ခံမိခြင်း

ပျက်ပြယ် အလောင်းအစားများအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို အသေးစိတ်သိလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အားကစားဆိုင်ရာ လောင်းကစားခြင်း ဥပဒေသများ  အားကစား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း  တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ပျက်ပြယ် အလောင်းအစားအကြောင်း ရှင်းလင်းစွာပြောပြသည်ကို နားထောင်လိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ SBOBET Support Team သို့ ဆက်သွယ်ပါ။