ကျွနု်ပ်လောင်းနိုင်သည့် အခြေခံ အလောင်းအစား ဈေးကွက်များမှာ အဘယ်နည်း။

SBOBET Sports တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အားကစား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာဈေးကွက်များရှိသည်။

 • ဝမ်းတူး
 • အာရှ ဟန်းဒီးကပ်
 • မှန်ကန်သော ရမှတ်
 • Double Chance (DC)
 • ပထမဆုံး စစခြင်း
 • ပထမဂိုး/နောက်ဆုံးဂိုး
 • ပထမတစ်ဝက် ဝမ်းတူး
 • ပထမတစ်ဝက် ဟန်းဒီးကပ်
 • ပထမတစ်ဝက် မ ကိန်း/စုံ ကိန်း
 • ပထမတစ်ဝက် အထက်/အောက်
 • အချိန်ဝက်/အချိန်ပြည့်
 • မစ်ပါလေး
 • ပိုက်ဆုံလိုင်း/ခေါင်းနှင့်ခေါင်း
 • မ ကိန်း/ စုံ ကိန်း
 • အပြတ်အသတ်
 • အထက်/အောတ်
 • ကာလ အလောင်းအစား
 • ဂိုးပေါင်း

SBOBET မှပေးထားသည့် အားကစား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာဈေးကွက်များ အကြောင်း အသေးစိတ် ကို ကျေးဇူးပြု၍ á€¡á€¬á€¸á€€á€…ား လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း တွင် ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။

Clicky