เมื่อฉันเปิดเครื่องมือเสียงเตือนคะแนนแล้ว ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคะแนนเปลี่ยนแปลงทุกรายการแข่งขันหรือเฉพาะรายการที่ฉันวางพนัน?

เมื่อท่านเปิดเครื่องมือเสียงเตือนคะแนนแล้ว ท่านจะได้รับเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคะแนน หรือการเตะมุมสำหรับรายการแข่งขันที่ท่านวางพนันเท่านั้น