บัตรที่ผูกกับบัญชีซึ่งใช้ชำระเงินหมดอายุ ฉันจะอัพเดตข้อมูลใหม่ได้อย่างไร?

หากบัตรที่ใช้สำหรับการชำระเงินที่ท่านผูกไว้กับบัญชีหมดอายุ กรุณาใช้อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ติดต่อ support@sbobet.com พร้อมทั้งเตรียมเอกสารการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเกาะแมนในเรื่องการวางพนัน

กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารสีดังต่อไปนี้:

  • บัตรประจำตัวปัจจุบันที่มีรูปถ่าย เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ต และใบขับขี่
  • หลักฐานเอกสารที่พักอาศัยย้อนหลังภายใน 90 วัน เช่น รายการบัญชีธนาคาร รายการบัญชีบัตรเครดิต  ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค (รวมทั้งใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ)
  • สำเนาด้านหน้าของบัตรชำระเงินทั้งเก่าและบัตรใหม่

    กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าสำเนาของบัตรมีรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งหมายเลขที่ชัดเจน

  • เหตุผลในการขออัพเดตข้อมูล

ปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะมีผลสมบูรณ์ภายใน 12 – 48 ชั่วโมง SBOBET จะแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล

Clicky