ทำไมราคาออดซ์จึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยระหว่างที่วางพนัน?

ความผันผวนของราคาออดซ์ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่มีรายการการแข่งขัน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามสามารถพลิกผันและมีแนวโน้มให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆไป

การวางพนันของท่านจะเป็นไปตามราคาออดซ์ที่ระบุไว้ในรายละเอียด ณ ขณะที่ท่านวางพนันและเมื่อใบพนันของท่านได้รับการยืนยันเข้าในระบบแล้วเท่านั้น