ทำไมบัตรของฉันถูกปฏิเสธในระหว่างการฝากเงินเข้าบัญชี?

ระหว่างการดำเนินการชำระเงิน บัตรของท่านอาจถูกปฎิเสธโดย SBOBET หรือจากผู้ให้บริการการชำระเงินบุคคลที่สาม โดยอาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้

บัตรของท่านอาจถูกปฎิเสธโดย SBOBET เมื่อเกิดความแตกต่างระหว่างข้อมูลทางการเงินที่ท่านให้ไว้ในระบบของ SBOBET กับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการการชำระเงินบุคคลที่สาม เนื่องจาก SBOBET ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จถ้าข้อมูลของทั้งสองระบบไม่ตรงกันและไม่ถูกต้อง

บัตรของท่านอาจถูกปฎิเสธโดยผู้ให้บริการการชำระเงินบุคคลที่สาม เนื่องจากหนึ่งในเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลการชำระเงินไม่ถูกต้อง
  • ในบัญชีของท่านมีเงินทุนไม่เพียงพอ
  • ธนาคารที่ออกบัตรให้ท่านปฎิเสธการชำระเงินของท่าน

หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ให้ท่านเลือกใช้วิธีการชำระเงินวิธีอื่นๆ เพื่อให้ธุรกรรมทางการเงินของท่านมีผลสมบูรณ์