ทำไมจึงมีการจำกัดการถอนเงินออกจากบัญชี SBOBET ของฉัน?

สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตของเกาะแมนและไอร์แลนด์แต่ยังไม่ได้ทำการยืนยัน การจำกัดการถอนเงินสำหรับทุกๆ 30 วันติดต่อกั เป็นเงินจำนวน 3,000 EUR (เงินยูโรยุโรป) หรือจำนวนเงินเทียบเท่าในสกุลเงินที่ท่านได้ลงทะเบียน หากบัญชีดังกล่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้ใบอนุญาตของเกาะแมนและไอร์แลนด์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET โดยใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนเงินในการถอนเป็น 200,000 EUR (เงินยูโรยุโรป) หรือจำนวนเงินเทียบเท่า ในสกุลเงินที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และเอกสารอ้างอิงดังต่อไปนี้

  • เอกสารสำเนาสำหรับระบุตัวตนของท่านที่มีภาพประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต หรือใบขับขี่
  • หลักฐานยืนยันทะเบียนบ้านที่ได้รับการอนุญาตภายใน 90 วัน เช่น รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือบัตรเครดิต ใบแจ้งค่าใช้บริการต่างๆ (รวมทั้ง ใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์มือถือ)