ฉันลงทะเบียนโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมากกว่าหนึ่งใบสำหรับบัญชี SBOBET ได้หรือไม่?

ท่านสามารถลงทะเบียนโดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตสำหรับบัญชี SBOBET ของท่านได้เพียงใบเดียวเท่านั้น หากท่านต้องการใช้บัตรอื่นๆ ทางเราต้องทำการอัพเดตข้อมูลในบัญชีของท่านอีกครั้ง

SBOBET อาจขอให้ท่านส่งเอกสารระบุตัวตนเพื่อใช้ในยืนยัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม