ฉันจะได้รับประโยชน์จากการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากอย่างไร?

SBOBET พยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของท่าน โดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการกำหนดรหัสผ่านที่ซับซ้อน ขั้นแรกที่ท่านจะสามารถช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างง่ายๆได้โดยตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เพิ่มความซับซ้อนให้แก่รหัสผ่านและช่วยลดความเสี่ยงในการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก

นโยบายรหัสผ่านของ SBOBET

  • รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านของท่านต้องประกอบทั้งตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก) และตัวเลข
  • รหัสผ่านของท่านต้องไม่มีชื่อเข้าระบบ ชื่อจริงและนามสกุลเป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่าน
  • รหัสผ่านของท่านต้องไม่มีช่องว่าง

เมื่อท่านตั้งรหัสผ่าน มีข้อควรจำดังนี้:

  • ควรตั้งรหัสผ่านที่ยาวและมีตัวพยัญชนะ, สัญลักษณ์และตัวเลขผสมกัน
  • ควรตั้งรหัสผ่านที่มีตัวอักษรหลากหลาย
  • ไม่ควรตั้งรหัสผ่านโดยใช้คำสามัญทั่วไปหรือชื่อเป็นส่วนหนี่งของรหัสผ่าน
  • หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านใช้ในเว็ปไซต์อื่นๆ
  • ควรเก็บรหัสผ่านของท่านในที่ลับ

เปลี่ยนรหัสผ่าน SBOBET บ่อยครั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บัญชี SBOBET ของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 90 วัน

 

เมื่อท่านเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่ไม่ควรเหมือนกับรหัสผ่านเดิมที่ท่านใช้ในคราวก่อน