ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ารายการการแข่งขันใดเป็นรายการสด? (อินเทอร์เฟซแบบยุโรป)

รายการการแข่งขันใดก็ตามที่มีการนำเสนอการวางพนันสด จะแสดงผลในแถบสีแดงภายใต้เมนูพนันสด และเมื่อท่านคลิกไปที่แถบเมนู พนันสด ชื่อรายการการแข่งขันสดจะแสดงภายใต้แถบสีแดง ดังตัวอย่างด้านล่าง

Live Events in European Interface

Live Events in European

ส่วนในหน้าเหตุการณ์ที่แสดงราคาออดซ์ ท่านสามารถทราบว่ารายการการแข่งขันใดเป็นรายการสดได้ โดยดูที่ปุ่ม วีดีโอสด หรือโลโก้ SBOBET ที่แถวด้านซ้ายของราคาออดซ์ หากไม่มีทั้งปุ่มและโลโก้ แสดงว่ารายการการแข่งขันนั้นๆจะไม่สามารถวางพนันสด

Live icon

Clicky