ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นของขวัญวันเกิด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นของขวัญวันเกิด

เงื่อนไข:

  1. โปรโมชั่นวันเกิดนี้ใช้ได้สำหรับสมาชิกที่ได้รับการเชิญชวนเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับสมาชิกทุกคน
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

View in other languages :