การชำระเงินถูกระงับ ฉันควรทำอย่างไร?

การชำระเงินของท่านอาจถูกระงับโดย SBOBET หรือโดยผู้ให้บริการการชำระเงินบุคคลที่สาม หากการชำระเงินของท่านถูกระงับ กรุณาทำต่ามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเงินทุนในบัญชีของท่านมีเพียงพอต่อการชำระเงิน
  2. ตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าบัตรของท่านสามารถใช้สำหรับการเล่นเกมส์ออนไลน์ เนื่องจากบัตรบางประเภทมีกฎข้อห้าม
  3. หากบัตรของท่านมีกฎข้อห้ามหรือยังคงไม่สามารถใช้ชำระเงินได้ ให้ท่านลองใช้วิธีการชำระเงินประเภทอื่นๆเพื่อให้รายการการชำระเงินของท่านมีผลสมบูรณ์
  4. หากท่านลองทุกวิธีแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET