GIẢI ĐẤU VÀ MƯA TIỀN THƯỞNG PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR

Tham Gia Ngay!

MƯA TIỀN THƯỞNG PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR

Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 ngày 28 tháng 8 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Cách Tham Gia?

 1. Bạn có thể thắng đến 1,000 lần số tiền đặt cược trong Hệ Số Mưa Giải Thưởng Hàng Ngày.

 2. Khuyến mãi này không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Chơi các trò chơi của Pragmatic Play ngoại trừ: Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Table Games, Video Poker, các trò chơi thể loại Thẻ Cào, Great Reef, Devil’s 13 và Mahjong Wins trong “Thời Gian Khuyến Mãi” để tham gia vào giải đấu.

 4. Bảng giải thưởng Pragmatic Mega Gacor:

  Người chiến thắng Giải thưởng
  7X X1,000
  38X X500
  155X X300
  400X X100
  600X X50
  2,000X X10
  4,800X X5
  14,000X X2

Điều kiện:

 1. Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 ngày 28 tháng 8 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ: INR, BRL).

 3. Tổng 22,000 giải thưởng trị giá 363,400,000 VND sẽ được trao cho những người chơi may mắn mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.
 4.  
 5. Hệ số giải thưởng sẽ được dùng để xác định giá trị giải thưởng cuối cùng (tiền cược x hệ số thắng). Hãy cược lớn để có cơ hội thắng đến 118,000,000 VND tiền mặt trong một lần quay!
  Ví dụ:
  Tiền cược: 11,000 VND
  Hệ số thắng: x 500
  Giải thưởng: 5,500,000 VND

 6. Số tiền cược tối đa để tính thưởng là 118,000 VND. Nếu tiền cược vượt quá 118,000 VND, khoản tiền cược dư ra sẽ không được dùng để tính thưởng.
  Ví dụ:
  Tiền cược: 200,000 VND
  Tiền cược dùng để tính thưởng: 118,000 VND
  Hệ số thắng: x 1,000
  Giải thưởng: 118,000 x 1,000 = 118,000,000 VND

 7. Những người chiến thắng sẽ được công bố mỗi ngày sau khi giải đấu kết thúc lúc 04:59 (Giờ Việt Nam).
 8.  
 9. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.

 10. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

GIẢI ĐẤU PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR VÒNG QUAY ĐƠN CAO NHẤT

Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 ngày 28 tháng 8 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Cách tham gia?

 1. Những người chiến thắng Giải đấu sẽ được xác định dựa trên Tiền Thắng Vòng Quay Đơn Cao Nhất.

 2. Khuyến mãi này không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Chơi các trò chơi của Pragmatic Play ngoại trừ: Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 Lines, Table Games, Video Poker và các trò chơi thể loại Thẻ Cào trong “Thời Gian Khuyến Mãi” để tham gia vào giải đấu.

 4. Có 4 Giải Đấu Pragmatic Play Mega Gacor xuyên suốt thời gian khuyến mãi:

  Giải Đấu Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc (Giờ Việt Nam)
  GIẢI ĐẤU PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR 1. 05:00 ngày 28 tháng 8 đến 04:59 ngày 4 tháng 9 năm 2023
  2. 05:00 ngày 4 tháng 9 đến 04:59 ngày 11 tháng 9 năm 2023
  3. 05:00 ngày 11 tháng 9 đến 04:59 ngày 18 tháng 9 năm 2023
  4. 05:00 ngày 18 tháng 9 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023
 5. Bảng giải thưởng Giải Đấu Pragmatic Play Mega Gacor:
   
  CẤP BẬC Giải Thưởng
  1 X5,000
  2-3 X3,000
  4-6 X2,000
  7-10 X1,000
  11-30 X800
  31-80 X500
  81-300 X300
  301-1,300 X100
  1,301-3,300 X50
  3,301-7,000 X10
  7,001-15,000 X8

Điều kiện:

 1. Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 ngày 28 tháng 8 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ: INR, BRL).

 3. Những người chiến thắng Giải đấu sẽ được xác định dựa trên Tiền Thắng Vòng Quay Đơn Cao Nhất.

 4. Điểm = (Tiền thắng trong thời gian giải đấu)/ (Số lượng cược trong thời gian giải đấu) x1,000.

 5. Nếu có từ hai người chơi trở lên có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt được số điểm này trước sẽ có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

 6. Bảng xếp hạng sẽ được hiển thị trong các trò chơi hợp lệ của giải đấu và cập nhật theo thời gian thực.

 7. Những người chiến thắng sẽ được công bố sau khi giải đấu kết thúc lúc 04:59 (Giờ Việt Nam).

 8. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.

 9. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

MƯA TIỀN THƯỞNG PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR MAHJONG WINS

Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 ngày 29 tháng 8 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

Cách tham gia?

 1. Bạn có thể thắng đến 1,580,000 VND trong Mưa Tiền Thưởng Hàng Ngày.

 2. Khuyến mãi này không yêu cầu tiền cược tối thiểu.

 3. Chơi trò chơi hợp lệ của Pragmatic Play trong “Thời Gian Khuyến Mãi” để tham gia vào giải đấu: Mahjong Wins.

 4. Có 4 đợt Mưa Tiền Thưởng Pragmatic Play Mega Gacor Mahjong Wins xuyên suốt thời gian khuyến mãi:

  Mưa Tiền Thưởng Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc (Giờ Việt Nam)
  PRAGMATIC PLAY MEGA GACOR MAHJONG WINS 1. 05:00 ngày 29 tháng 8 đến 04:59 ngày 4 tháng 9 năm 2023
  2. 05:00 ngày 4 tháng 9 đến 04:59 ngày 11 tháng 9 năm 2023
  3. 05:00 ngày 11 tháng 9 đến 04:59 ngày 18 tháng 9 năm 2023
  4. 05:00 ngày 18 tháng 9 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023
 5. Bảng giải thưởng Pragmatic Mega Gacor Mahjong Wins:
   
  Người Chiến Thắng Giải Thưởng
  10 1,580,000 VND
  20 790,000 VND
  30 474,000 VND
  80 158,000 VND
  860 79,000 VND
  7,000 31,600 VND

Điều kiện:

 1. Thời Gian Khuyến Mãi: từ 05:00 ngày 29 tháng 8 đến 04:59 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (Giờ Việt Nam) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

 2. Giải đấu này áp dụng cho tất cả các loại tiền tệ (ngoại trừ: INR, BRL).

 3. Tổng 7,000 giải thưởng trị giá 347,600,000 VND sẽ được trao cho những người chơi may mắn mỗi tuần trong thời gian khuyến mãi.

 4. Bảng xếp hạng sẽ được hiển thị trong các trò chơi hợp lệ của giải đấu và cập nhật theo thời gian thực.

 5. Những người chiến thắng sẽ được công bố sau khi giải đấu kết thúc lúc 04:59 (Giờ Việt Nam).

 6. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.

 7. Áp dụng Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

View in other languages: